Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Rekrutacja


 

OGŁASZAMY ZAPISY DO:

 

 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. I. J. Paderewskiego w Choszcznie

 

Oferujemy naukę gry na instrumentach takich jak:

 

fortepian, skrzypce, flet, gitara,

 

saksofon,klarnet, puzon, trąbka,akordeon i perkusja

 

przyjmowanie podań do 15.05.2017 r.

 

badanie predyspozycji 24.05.2017 r.

 

 

Badanie predyspozycji muzycznych:

Prosimy o przygotowanie jednej piosenki.

 

 

 

 

Studium Muzycznego przy Choszczeńskim Towarzystwie Muzycznym

 

fortepian, skrzypce, flet, gitara, saksofon,

 

klarnet, trąbka, akordeon, perkusja i

 

keyboard

 

Studium prowadzi zapisy bez ograniczeń wiekowych i umożliwia indywidualny tok nauczania

 

 

Kandydaci składają kwestionariusz osobowy do dnia 15.05.2017

 

Przesłuchanie kandydatów- 24.05.2017

 

oraz

 

GRUPA „0” -  dla 5 – 6 latków

 

zajęcia rytmiczne z elementami gry na

 

instrumencie

 

przyjmowanie podań do dnia 15.05.2017r.

 

przesłuchanie kandydatów- 24.05.2017 r.

 

 

Studium Plastycznego w Choszcznie

 

badanie predyspozycji kandydatów-24.05.2017 r.  godz. 1500

 

 

Kandydaci (wiek od 10 lat) składają podania oraz 5 własnoręcznie wykonycwanych prac dowolną techniką

 

 

Bliższych informacji udziela Sekretariat szkoły muzycznej

95 766 70 15

psmchoszczno@op.pl

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI – rok szkolny 2017/18

PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Choszcznie

 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 O przyjęcie do:

  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat.

Instrumenty do wyboru: fortepian, gitara, skrzypce,akordeon, flet, klarnet,instrumenty perkusyjne,trąbka

  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Instrumenty do wyboru: fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon,  gitara, instrumenty perkusyjne.

 

  • Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają podanie o przyjęcie do szkoły muzycznej. Dokument do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej.
  • Wniosek należy złożyć do 15 maja 2017 roku w sekretariacie szkoły.
  • O przyjęciu do szkoły muzycznej I stopnia decyduje wynik badania przydatności kandydata, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
  • Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. w Choszcznie odbędzie się 24 maja 2o17 r.
  • Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły lub placówki artystycznej do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole, czyli do 23 czerwca 2017 r.
  • Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza. W przypadku takim przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
  • Do PSM I st. w Choszcznie zostaną przyjęci uczniowie, którzy uzyskają z badania przydatności nie mniej niż 18 punktów (w skali punktacyjnej 12-25) .
  • Kandydaci, którzy otrzymali mniej niż 18 punktów lub nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc mogą podjąć naukę w studium muzycznym.

 

Informacje dodatkowe:

Nauka w Szkole Muzycznej odbywa się w cyklu 6-letnim oraz 4-letnim (w zależności od wieku kandydata).

Nauka w szkole odbywa się w godzinach popołudniowych.
Szkoła wypożycza uczniom (za opłatą) niektóre instrumenty – skrzypce, gitary, akordeony, instrumenty dęte.

 

 

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły zawierające kwestionariusz osobowy, opinię wychowawcy, świadectwo zdrowia.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w godz: 8.00.-16.00
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. I. J. Paderewskiego
73-200 Choszczno, ul. Mur Południowy 7

www.psmchoszczno.pl
e-mail- psmchoszczno@op.pl

[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-do-szkoly

Podanie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Choszcznie

[pobierz] 0.1 MB podanie-o-przyjecie-do-sm

Podanie do Studium Muzycznego

 

[pobierz] 0.1 MB podanie-o-przyjecie-do-sp

Podanie Studium Plastycznego